Dziady rychcika online dating

Pozwólmy gronom gniewu dojrzewać w spokoju, bo temat ten jeszcze wróci. Relacja będzie niepełna: zdołałem zobaczyć tylko trzy przedstawienia, które jednocześnie uważałem za najbardziej godne uwagi, w niniejszej recenzji pochylę się więc nad najbardziej symptomatycznym dla charakteru całych WST. Jeśli ktoś chciałby w trzech zdaniach opowiedzieć, załóżmy, Amerykaninowi zanurzonemu w popkulturze USA, o najważniejszych tekstach kultury polskiej, niewspomnienie o „Dziadach” byłoby zrozumiałe: tak bardzo, na pierwszy rzut oka, jest to tekst hermetyczny (i hermeneutyczny) dla polskiej duszy narodowej, że adekwatna i zwięzła translacja na inną kulturę wydaje się niemożliwa. Spróbujmy zatem podążyć za jego translacją: „Dziady” zaczynają się od uroczystości, gali –tyle że starosłowiańskiej.

Bardzo trudno wymusić napięcie fabularne wobec tego momentu; to prawdopodobnie najlepiej znana część „Dziadów”, której treść i inne inscenizacje są na tyle świeże w pamięci publiczności, że odkrycie w tym miejscu czegoś nowego stanowi duże wyzwanie. Zgodnie z własnymi tropami przenosi punkt ciężkości dramatu, odkrywając ciekawszą stronę III części „Dziadów” – na pierwszy plan wybijają się coraz mocniej ci bohaterowie i te wątki, które wprost nie prowadzą do mesjanistycznej martyrologii, ale szukają głosu samodzielnego, który mógłby paść z ust amerykańskich postaci.

Jeśli Europejczyk potrzebowałby stworzyć coś w rodzaju wyobrażonej idealnej przestrzeni amerykańskiej kultury, zgaduję, że składałaby się ona właśnie z tych elementów.

Pod tym względem ideowo można znaleźć trop do samego pomysłu Rychcika – zamiast szukać translacji w pełnym tego słowa znaczeniu, spróbować mozolnie przetłumaczyć i zuniwersalizować tekst „Dziadów”, wybiera on odmienną strategię, „romantyczną”.

Piotr Drygas Niepokoi fakt, że w pierwszej części skojarzenia są naprawdę proste – mają bowiem działać na zasadzie płytkiego, zjawiskowego powiązania amerykańskich znaków popkultury (postacie takie jak Joker, Marylin Monroe, dryblasy grające w kosza, bliźniaczki z „Lśnienia”) z tekstem romantycznego dramatu.

Kolejne odwołania wzajemnie się zazębiają i nie budzą poczucia dysonansu – głównie dzięki temu, że zgodność została zapewniona na podstawowym, estetycznym poziomie przedstawienia, czyli dzięki konsekwentnie wykorzystywanym kostiumom, scenografii czy ogólnie pojętej ikonografii.

Search for dziady rychcika online dating:

dziady rychcika online dating-9dziady rychcika online dating-9dziady rychcika online dating-70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dziady rychcika online dating”

  1. Some found someone through other means and left us. Most interestingly, some found their life partners through us; they too left us! in the dating industry, the more effective you are, the better your matches are, the faster your best clients leave you.